2/31 - text příspěvku - Jan Dujka / VUT Brno - 5 s.

CASE  (transformace datových modelů do DB),  databanky  (transformace datového modelu z CASE),