31/31 - text příspěvku - Václav Snášel / UP Olomouc - 7 s.

abstraktní_datové_typy  (abstraktní datová struktura seznam),  objektové_programování  (! návrhové vzory, iterátor),