16/30 - text příspěvku - Josef Bartoš / LBMS Praha - 11 s.

CASE  (integrační prostředí CORE LBMS),  klient_server_aplikace  (! různé přístupy k vývoji),