17/30 - text příspěvku - Tomáš Hruška / VUT Brno - 12 s.

objektové_projektování  (OO databázové technologie),  databanky_objektové  (OO databázové systémy),  SQL  (objektově orientované SQL),