18/30 - text příspěvku - Karel Obluk / VEMA Brno - 5 s.

objektové_projektování  (! metody návrhu OO DB stroje),  databanky_objektové  (! OO databázové stroje),