3/30 - text příspěvku - Juraj Kubiš / Slovakodata Bratislava - 15 s.

řízení_projektování  (! činnosti při zavádění IS podniku),  aplikační_typizace  (! popis systému COMET Siemens Nixdorf),  inovace_IS  (! stav IS podniků dříve a nyní),