12/30 - text příspěvku - Zdeněk Panec / AIT Praha - 1 s.

kvalita_SW  (řízení jakosti SW),  normy  (ISO 9000 řízení a zabezpečení jakosti),