13/30 - text příspěvku - Jitka Kreslíková / VUT Brno - 13 s.

řízení_projektování  (! softwarové metriky),  objektové_projektování  (! SW metriky v OO prostředí),