24/30 - text příspěvku - Jarmila Holcová / OU Ostrava - 8 s.

abstraktní_datové_typy  (! výklad s příklady, zásobník),  Modula  (! ADT zásobník),  Pascal  (! ADT zásobník),  C/C++/C#  (! ADT zásobník),