23/30 - text příspěvku - Petr Šaloun / VŠB TU Ostrava - 6 s.

Smalltalk  (generování překladačů),  umělá_inteligence  (neuronový expertní systém),