20/30 - text příspěvku - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol, ČVUT Praha - 9 s.

databanky_objektové  (! OO datový model a databáze),  objektové_projektování  (OO databáze),