29/45 - text příspěvku - Martin Ota, Ivan Jelínek / ČVUT Praha - 9 s.

.NET_technologie  (využití pro CAD aplikace),  programování_grafiky  (CAD aplikace a .NET)