18/45 - text příspěvku - Branislav Lacko / VUT Brno - 5 s.

historické_pohledy_200x  (! současný pohled na TSW),  historie_TSW/PG_Ostrava  (! náměty k budoucímu vývoji)