17/45 - text příspěvku - Miloš Kudělka / UP Olomouc - 5 s.

programování_interakce  (! pohledy na vzory HCI a GUI),  výuka_tvorby_SW  (! důvody hledání vzorů)