19/45 - text příspěku - Branislav Lacko / VUT Brno - 10 s.

kvalita_SW  (! trend ke zvyšování nároků v EU),  systémový_přístup  (! pohled na kvalitu SW),  normy  (revize ISO 9000:2000)