20/45 - text příspěvku - Ivo Martiník / VŠB-TU Ostrava - 8 s.

web_programování  (! Model-View-Controller),  Java  (! servlety a portlety J2EE)