21/45 - text příspěvku - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 5 s.

datové_sklady  (data pro manažérské systémy),  english_text