22/45 - text příspěvku - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol - 11 s.

databanky_objektové  (! Objektový datový model),  Smalltalk  (! program pro DB Gemstone),  databanky_IDMS  (! síťový a objektový model)