45/45 - text příspěvku - Pavel Vlček / VŠB-TU Ostrava - 7 s.

modelování  (! modely a objekty FirstStep),  aplikace  (! modelování procesů veřejné správy)