9/45 - text příspěvku - Martin Halva / VUT Brno - 12 s.

kvalita_SW  (! statistické modelování jakosti),  algoritmy  (! statistické modelování jakosti),  modelování  (! statistické modelování jakosti OO-PG)