10/45 - text příspěvku - Milana Hrabalová, Otakar Fišer / Hutnická ZP Ostrava - 7 s.

e_komunikace  (! dosavadní praxe s E-podpisem),  legislativa  (! novela zákona o e_podpisu),  web_aplikace  (! využívání e_podpisu)