11/45 - test příspěvku - Jan Jirsa / ČVUT Praha - 6 s.

modelování  (! vizualizační modelovací SW),  simulace  (! simulace výrobních procesů),  Simscript  (příklad užití),  Simula (srovnání)