8/45 - text příspěvku - Radek Dvořák / ČVUT Praha - 8 s.

web_programování  (! PG prostředky a databáze),  databanky  (XML a web programování),  XML  (! užití pro databáze a web)