5/45 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / Modřice - 5 s.

web_programování  (! generování křížových odkazů),  vlastní_standardní_SW  (! webové sídlo pomocí XWEB),  XML  (! vstupní data pro web)