31/45 - text příspěvku - Marek Pícka / ČZU Praha Suchdol - 9 s.

Java  (! rozšiřující jazyk AspectJ),  programování_ostatní  (! Aspektově orientované programování)