32/45 - text příspěvku - Bogdan Pilawski / Bank Zachodni Wroclaw - 9 s.

kvalita_SW  (sociální myšlení a SW praxe),  english_text