33/45 - text příspěvku - Tomáš Pitner / MU Brno - 8 s.

web_programování  (webové rámce - Frameworks),  Java  (! servlet API a Server Pages), objektové_programování  (prezentace - aplikace - data, MVC)