30. <<< 2004 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 45 příspěvků 340 stran 100 výtisků Tanger s.r.o. @^

26. 5. - 28. 5. 2004

2004 1 2004 3 2004 4 2004 5 2004 5a 2004 3a 2004 6

 

Příspěvky:
 1. Novela zákona o elektronickém podpisu - Dagmar Brechlerová / ČZU Praha Suchdol - 4 s.
 2. Metodický rámec IS/ICT - Alena Buchalcevová / VŠE Praha - 8 s.
 3. Adaptivní webové systémy a hodnocení kvality hypermediálních dokumentů - Miroslav Bureš, Ivan Jelínek / ČVUT Praha - 6 s.
 4. 30 let informací, inspirace a interakce - Tvorba softwaru a Programování Ostrava - Vlastimil Čevela / Modřice - 3 s.
 5. XML a XWEB jako nástroje pro tvorbu webového sídla s velkým množstvímkřížových odkazů - Vlastimil Čevela / Modřice - 5 s.
 6. Databáze sborníků TSW a Programování Ostrava - Vlastimil Čevela / Modřice - 2 s.
 7. Decentralizovaná správa domény .cz - Jiří Dohnal / CZ.NIC Praha - 3 s.
 8. Databáze v prostředí webu - Radek Dvořák / ČVUT Praha - 8 s.
 9. Statistické modelování jakosti softwaru - Martin Halva / VUT Brno - 12 s.
 10. Využití elektronického podpisu v ČR - Milana Hrabalová, Otakar Fišer / Hutnická ZP Ostrava - 7 s.
 11. Nástroje pro modelování a simulace výrobních procesů - Jan Jirsa / ČVUT Praha - 6 s.
 12. Požadavky na informační systém plynoucí z integračních nároků podnikovéhoprostředí - Dušan Kajzar / Slezská univerzita Opava - 7 s.
 13. Zabezpečování jakosti software bezpečnostních systémů v rámci projektu - Česlav Karpeta / Scientech Praha, Ondřej Povalač / ČEZ JE Dukovany - 19 s.
 14. Jazyk C# a .NET Framework na Linuxu - Aleš Keprt / VŠB-TU Ostrava - 9 s.
 15. Využití MDA pro integrovaný vývojový nástroj QI Builder - Cyril Klimeš, Jaroslav Procházka / Ostravská univerzita - 6 s.
 16. Analýza výkonov SW firmy - Juraj Kubiš / SLOVAKODATA Bratislava - 7 s.
 17. Vzory pro HCI a GUI - Miloš Kudělka / UP Olomouc - 5 s.
 18. Tvorba software na začátku XXI. století a existující komunita v ČR - Branislav Lacko / VUT Brno - 5 s.
 19. Systémový přístup k jakosti software - Branislav Lacko / VUT Brno - 10 s.
 20. Technologie Model-view-controller a její uplatnění při návrhu a implementaciportálových řešení - Ivo Martiník / VŠB-TU Ostrava - 8 s.
 21. Data warehouse and transaction information systems - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 5 s.
 22. Objektový přístup v databázové technologii - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol - 11 s.
 23. Kritika některých výkladů objektově orientovaného paradigmatu - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 10 s.
 24. Metodiky orientované na tvorbu webových sídel - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 1 s.
 25. Peer-to-peer přístup k vyhledávání na Internetu - Adam Morávek, Ivan Jelínek / ČVUT Praha - 5 s.
 26. Broadband jako faktor multimediálních aplikací - Olga Müllerová / ČTÚ Praha - 10 s.
 27. Přenosy dat v heterogenním prostředí - Jaromír Ocelka / MU Brno - 6 s.
 28. Principy tvorby www prezentací na příkladě webu obecné konference - Šárka Ocelková / MU Brno - 9 s.
 29. Využití platformy .NET v podnikové integraci - Martin Ota, Ivan Jelínek / ČVUT Praha - 9 s.
 30. Nástroje na zvyšování kvality kódu - Jarmila Pavlíčková, Luboš Pavlíček / VŠE Praha - 9 s.
 31. Aspektově orientované programování - Marek Pícka / ČZU Praha Suchdol - 9 s.
 32. Quality IT - has the time come ? - Bogdan Pilawski / Bank Zachodni Wroclaw - 9 s.
 33. Webové aplikační rámce - Tomáš Pitner / MU Brno - 8 s.
 34. Sám já ladívám rád - Jaroslav Pokorný / KU Praha - 4 s.
 35. Možnosti rozšírenia a aplikácie jazyka UML pri analýze návrhu - Ivan Polášek / EU Bratislava, Jan Ministr, Josef Fiala / VŠB-TU Ostrava - 10 s.
 36. Monitorování správních procesů - Jaroslav Ráček / MU Brno - 8 s.
 37. Softwarová podpora testování aplikací - Miroslav Richter / KOMIX Praha - 1 s.
 38. Specifika certifikace podle ČSN EN ISO 9001:2001 v organizacích, které se zabývají vývojem software - Václav Šebesta /  ČAV Praha - 5 s.
 39. Objektove-relační mapování s využitím technologie JDO - Vít Stinka / ČZU Praha Suchdol - 6 s.
 40. Sémantický web a automatické generovanie jeho obsahu - Martin Švihla, Ivan Jelínek / ČVUT Praha - 7 s.
 41. Třícet instancí třídy Programování_Tvorba softwaru - Josef Tvrdík / Ostravská univerzita - 3 s.
 42. Nástroje Business Intelligence - Milena Tvrdíková / VŠB-TU Ostrava - 7 s.
 43. Kvalita software ve světle mezinárodních norem - Jiří Vaníček / ČZU Praha Suchdol - 11 s.
 44. Programování na přelomu tisíciletí - Miroslav Virius / ČVUT Praha - 11 s.
 45. Modelování procesů veřejné správy pomocí Firststep - Pavel Vlček / VŠB-TU Ostrava - 7 s.