38/45 - text příspěvku - Václav Šebesta /  ČAV Praha - 5 s.

kvalita_SW  (! certifikace jakosti dle ISO),  normy  (! ISO 9001:2001 pro vývoj SW),  řízení_projektování  (! procesy tvorby SW dle ISO),  konfigurační_řízení  (požadavky ISO)