1/45 - text příspěvku - Dagmar Brechlerová / ČZU Praha Suchdol - 4 s.

legislativa  (e_podpis),  e_komunikace  (! e_podpis - novela zákona)