42/45 - text příspěvku - Milena Tvrdíková / VŠB-TU Ostrava - 7 s.

umělá_inteligence  (! řízení firmy dle znalostí - BI),  datové_sklady  (! ROLAP, MOLAP a HOLAP),  aplikace  (! BI jako integrační faktor IS firmy)