15/28 - text příspěvku - Jan Ministr / VŠB-TU Ostrava - 3 s.

web_aplikace  (mapování procesů veřejné správy),  modelování  (procesní model, mocenský trojúhelník)