14/28 - text příspěvku - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol - 9 s.

metodiky_projektování  (vlastní metodika ASDM, úkoly týmů),  objektové_projektování  (mýty a realizace),  životní_cyklus_SW  (iniciace, konstrukce, dodání, provoz)