13/28 - text příspěvku - Ivo Martiník / VŠB-TU Ostrava - 7 s.

web_programování  (Java Server Pages a tenký klient),  objektové_programování  (princip Model View Controller),  Java  (příklad přihlášení uživatele)