27/28 - text příspěvku - Zdeňka Telnarová / Ostravská univerzita - 6 s.

modelování  (jazyk Telos pro modelování znalostí),  databanky_objektové  (objektově deduktivní DB ConceptBase)