4/28 - text příspěvku - Jan Dujka / VUT Brno - 10 s.

kvalita_SW  (konzistence IS pomocí CASE),  CASE  (case/4/0 - příklady)