22/28 - text příspěvku - Šárka Ocelková / MU Brno - 9 s.

web_aplikace  (prezentace České konference rektorů VŠ),  databanky_relační  (porovnání relační DB a XML souboru),  XML  (uživatelské vkládání dat, příklady),   crc.muni.cz