21/28 - text příspěvku - Jaromír Ocelka / MU Brno - 8 s.

web_aplikace  (server velkého univerzitního systému),  historické_pohledy_200x  (problematika serverů velkých IS),   www.muni.cz