6/28 - text příspěvku - Miroslav Hrad, Jaroslav Ráček / MU Brno - 9 s.

e_komunikace  (časová hlediska e-podpisu),  legislativa  (e-podpis)