21/21 - text příspěvku - Dušan Húsek / ČSAV Praha, Vladimír Sklenář, Václav Snášel / UP Olomouc - 13 s.

texty  (! základní pojmy dokumentografických IS),  aplikovaná_matematika  (! modely pro vyhledávání v textech),