4/21 - text příspěvku - Martin Halva / VUT Brno - 7 s.

metodiky_projektování  (! americká modelovací metoda IDEF),  CASE  (Gupta podpora metodě IDEF),