14/21 - text příspěvku - Tomáš Hruška / VUT Brno - 10 s.

objektové_programování  (! problematika dědičnosti),  databanky_objektové  (OO databázový model),  C/C++/C#  (příklady na dědičnost v OOP),