12/21 - text příspěvku - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol, Tomáš Vaňák / ČVUT Praha - 13 s.

objektové_programování  (! základní principy OO přístupu),  Smalltalk  (! charakteristika z pohledu OOP),  historické_pohledy_199x  (! důvody pro OO přístup),  databanky_objektové  (! srovnání relačních a objektových DB),