15/21 - text příspěvku - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 6 s.

objektové_programování  (převod OO schematu relačního),  databanky_objektové  (entitně relační model dle OOM),  pseudokód  (kombinace C++ a SQL pro výklad OOP),