8/21 - text příspěvku - Jiří Hřebíček / MZU Brno, Tomáš Pitner / MU (UJEP) Brno - 8 s.

aplikace  (! IS pro ekologicky orientované řízení),  CASE  (příklad použití SSAMD a nástroje LBMS),