9/21 - text příspěvku - Juraj Kubiš / Slovakodata Bratislava - 14 s.

historické_pohledy_199x  (! počítačem integrovaná výroba a IS),  aplikační_typizace  (! konkretní cíle IS výrobního podniku),  inovace_IS  (! přechod od ASŘP na CIM),  řízení_projektování  (! požadavky na dodavatele IS),