16/27 - text příspěvku - Martin Molhanec /  ČVUT Praha - 13 s.

web_programování  (strana klienta a serveru, projekt Apache),  HTML  (souhr informací o XHTML),  Java  (technologie JavaServer Pages)