11/27 - text příspěvku - Vladimír Kyjonka / Sybase ČR Praha - 7 s.

databanky_objektové  (komponentová architektura Sybase, Java),  Java  (využívání v databázi, SQL),  objektové_programování  (OO datové typy, komponenty)