27/27 - text příspěvku - Iveta Kremeňová, Milan Petrík / Žilinská univerzita - 7 s.

modelování  (druhy modelování při návrhu IS),  objektové_projektování  (MetaCASE nástroje a OO metodiky)