22/27 - text příspěvku - Václav Snášel, Jiří Dvorský /  UP Olomouc, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková /  VŠB TU Ostrava FEI - 9 s.

aplikace  (dokumentační databáze Agrocom, PDF),  texty  (! dokumentografické informační systémy),  algoritmy_vyhledávání  (vyhledávání v dokumentech podle slov),  aplikovaná_matematika  (! Booleovská metoda dotazování),  databanky_relační  (WinBase 602)